Studenterbjudande

Du som är medlem i Studentkåren vid Mittuniversitetet (MIUN) kan bli medlem i Sundsvalls Bilpolare för en lägre insats. Erbjudandet gäller alla medlemmar i Studentkåren, och så länge man är medlem i Studentkåren.

AVTALSVILLKOR
Gällande villkor för medlemmar i Studentkåren

Insats för medlemmar vid Studentkåren vid Mittuniversitetet är 1000 kr. Ordinarie insats är 4000 kr. Skulle medlemskap i Studentkåren vid Mittuniversitetet upphöra under medlemsåret krävs att medlem betalar ordinarie insats inom två månader/60 dagar. Medlem i Studentkåren får lämna Sundsvalls bilpolare vid terminens slut, efter besked senast månaden innan utträde.
Reglerna är i övrigt desamma som för alla andra medlemmar i bilpoolen.

Offer to students

All members of the Student Union at Miduniversity (MIUN) may join Sundsvalls bilpolare for a reduced association equity. This offer applies to all members of the Student Union, as long as membership in the Student Union is upheld.

CURRENT TERMS
Current terms for members of the Student Union

The association equity for members of the Student Union at MIUN is 1000 sKr. The regular association equity is 4000 sKr. Should the membership in the Student Union no longer be upheld, the remaining 3000 sKr must be paid within 2 months/60 days. A member in the Student Union can leave Sundsvalls bilpolare at the end of each term, after giving one months notice.
The other rules are the same as for all members of Sundsvalls Bilpolare.