Vill du veta mer om Sundsvalls Bilpolare? Är du intresserad av att bli medlem?
Kontakta någon av oss:

Lena Ericsson
lena.ericsson@sundsvall.se
Telefon hem: 060-319 77
Telefon arbete: 060-19 19 90

Eva Nilsson
sundsvallsbilpolare@gmail.com
Telefon mobil: 070-639 23 94